salju

MUTIARA KATA

Setiap orang berfikir mahu mengubah umat manusia dan dunia, tetapi hampir tak seorang pun berfikir bagaimana untuk mengubah dirinya sendiri.

Monday, 23 June 2008

KURSUS TATACARA KEWANGAN BIL.3/2008

Kursus Prosedur/Tatacara Kewangan Bil.3/2008 diadakan di Kampus INTENGAH pada 16 - 19 Jun 2008. Objektif kursus adalah:
  1. Memberi pengetahuan dalam bidang pengurusan kewangan dan Tatacara Kewangan kerajaan

  2. Melatih kakitangan dengan pengetahuan asas serta kemahiran yang diperlukan untuk urusan hasil dan buku vot

  3. Berupaya menguruskan kewangan yang telah ditetapkan oleh Arahan Perbandaharaan

Berikut ini gambar-gambar kursus tersebut. (Buat masa ini hanya gambar ramai sahaja di paparkan. Gambar-gambar lain akan disusuli kemudian...Enjoy...)


No comments: